Pirati set
705740

Piratski set
Set sadrži brod, zamak, tri pirata, kovèeg sa blagom, veliki top i burad za barut.
Dimenzije: 60 x 16,5 x 30 cm
Pakovanje: Kutija
Ne preporuèuje se za decu mlaðu od tri godine
Pitajte nas u vezi artikla 705740: