Bejzbol set
682069

Bejzbol set
Bejzbol set sadrži palicu, tri plastične lopte i postolje.
Dimenzije: 55,2x28,5x9,5cm
Pakovanje: Kutija
Pitajte nas u vezi artikla 682069: