Staza set
436696

Staza set
Set sadrži tepih podlogu sa iscrtanim saobraæajnicama i prodavnicama, tri formule i dve staze za ispaljivanje formula.
Dimenzije: 40 x 28 x 5,5 cm
Pakovanje: Kutija
Ne preporuèuje se za decu mlaðu od tri godine.

Pitajte nas u vezi artikla 436696: