Veliki kamion i traktor set
0811

Veliki kamion i traktor set
Dimenzije: 20 x 37 x 34 cm
Pakovanje: Èvrsta PVC kesica
Ne preporuèuje se za decu mlaðu od tri godine.
Pitajte nas u vezi artikla 0811: