Velike kocke 57 kom.
0703

Velike kocke 57 kom.
Dimenzije: Preènik 20 cm
Pakovanje: Èvrsta PVC vreæica
Ne preporuèuje se za decu mlaðu od tri godine.
Pitajte nas u vezi artikla 0703: