Velike kocke 32 kom.
0701

Velike kocke 32 kom
Dimenzije: Preènik 18 cm
Pakovanje: Èvrsta PVC vreæica
Ne preporuèuje se za decu mlaðu od tri godine.
Pitajte nas u vezi artikla 0701: