Traktor s prikolicom
0410

Traktor sa prikolicom
Dimenzije: 17 x 47 x 16 cm
Pakovanje: PVC mrežica
Ne preporuèuje se za decu mlaðu od tri godine.
Pitajte nas u vezi artikla 0410: