Kocke set
654625

Kocke -Igraj se i uèi-
Kocke set 64 komada nude moguænost uèenja oblika, brojeva i razvijanje kreativnosti sklapanjem
mnoštva razlièitih figura.
Dimenzije: Preènik 20 cm
Pakovanje: PVC kantica
Ne preporuèuje se za decu mlaðu od tri godine.
Pitajte nas u vezi artikla 654625: