Kocke autići
322394

Kocke autiæi set
Set pruža moguænost sastavljanja èetiri razlièita modela autiæa.
Dimenzije: 33,5 x 23,5 x 7 cm
Pakovanje: Kutija
Ne preporuèuje se za decu mlaðu od tri godine.
Pitajte nas u vezi artikla 322394: